اثرات آفتاب

قدامات ساده و رایگان برای جلوگیری از خطرات آفتاب اشئه ماورا بنفش آفتاب همچون یک فیلتر شکن قوی از سد دفاعی پوست گذشته و باعث عوارض مختلف پوستی میگردد.

لذا چند توصیه ساده برای مقابله با اثرات مضر آن راحتما به کار ببرید استفاده از کلاه لبه دار بلند استفاده از دستکش نخی و لباس آستین بلند عدم تردد غیر ضروری در ساعات نه صبح تا سه بعد از ظهر که تابش اشعه آفتاب عمودی تر است همچنین استفاده صحیح و کامل ازضد آفتاب و عینک آفتابی نیزدر کنار موارد فوق توصیه می گردد

تلفن گویا کلیه مراکز :
45186925

مطب ونک 88202133 - 88202134

مطب نازی آباد 55088737 - 55088743

کلینیک لیزر نوین دیدگان 88703360 - 88703688

کلینیک نور 88454446

با تعیین وقت قبلی

طراحی و توسعه توسطN I C P . I R