کچلی (قارچ) کشاله ران

یکی از عفونتهای قارچی بدن کچلی کشاله ران است که به آن خارش سوارکاران نیز گفته می شده.این بیماری اغلب در ماههای تابستان،بعد از عرق کردن یا پوشیدن لباسهای مرطوب ایجاد می شود.همانند سایر عفونتهای سطحی،حضور گرما و محیط مرطوب در ایجاد آن موثر است.مردان بیشتر از زنان وکودکان به ندرت مبتلا به این بیماری می شوند.رطوبت در این منطقه چین دار و خیس شدن آن خارش را بدتر میکند.اغلب ضایعات دوطرفه هستند و از کشاله ران آغاز می شوند.

ضایعه با حاشیه کاملا مشخص وپوسته داراز محیط پیشرفت میکند ودر داخل محدوده ضایعه پوست قرمز و ملتهب است.عقونت ممکن است به کفل و شکاف سرین نیز گسترش یابد.ولی درگیری کیسه بیضه در این بیماری غیر معمول است.به علت اینکه ممکن است بیماران به صورت خودسرانه ویا باتجویز پزشک(بدون تشخیص قارچ)بر روی آن داروههای کورتون دار موضعی استفاده کنند، گاهی شکل ضایعه تغییر یافته و در تشخیص مشکل ایجاد کند.

تشخیص

معمولا پزشک متخصص پوست به راحتی بیماری را تشخیص می دهد ولی گاهی نیز بعلت تغییر شکل ضایعه ممکن است با با بیماریهای دیگر این ناحیه که شامل اینترتریگوو یا اریتراسما می باشند،اشتباه شود.تشخیص قطعی با انجام اسمیر KOH و کشت قارچ انجام می شود.

درمان

توسط پزشک متخصص با استفاده از داروهای ضد قارچ موضعی و گاهی خوراکی به همراه داروهای ضد التهاب موضعی انجام می شود.خشک نگه داشتن کشاله ران و تهویه مناسب منطقه،اجتناب از پوشیدن لباسهای تنگ وچسبان و شلوارهای جین به درمان کمک می کند.

تلفن گویا کلیه مراکز :
45186925

مطب ونک 88202133 - 88202134

مطب نازی آباد 55088737 - 55088743

کلینیک لیزر نوین دیدگان 88703360 - 88703688

کلینیک نور 88454446

با تعیین وقت قبلی

طراحی و توسعه توسطN I C P . I R